Is mijn gemeente gegroeid of gekrompen?

Just another WordPress site

Hoeveel mensen wonen er in mijn dorp of mijn gemeente?

In deze interactive grafiek vind je twee soorten cijfers. Allereerst laten we het absolute aantal inwoners aan het eind van ieder jaar zien. Voor 2014 tot en met 2017 is dit meetmoment 31 december, voor 2018 is dit 30 november. Om inzichtelijk te maken hoe de bevolking zich in een  jaar tijd ontwikkelde, vergeleken we het inwonertal aan het eind van het jaar steeds met de stand van een jaar eerder. Zo berekenden we op die manier het verschil t.o.v. jaar eerder (%), waarmee je kunt laten zien met hoeveel procent de bevolking in een jaar tijd groeide of kromp (een negatief percentage).